Tội nghiệp cô em xinh đẹp bị hai cặc đâm cùng một lúc

Tội nghiệp cô em xinh đẹp bị hai cặc đâm cùng một lúc. Hôm nay anh người yêu về cô gái trẻ chuẩn bị đón tiếp nồng nhiệt. Ngạc nhiên là lần này người yêu về cùng người bạn. Trông anh này cũng khá là đô con vạm vỡ. Chẳng kém anh người yêu là bao, chắc con cặc cũng khủng lắm. Vừa về đến nhà hai anh đã cùng nhau đè cô ra địt rồi. Hai anh định chơi quả bất ngờ dành cho em sao. Một mình anh người yêu cô đã không chống đỡ được rồi lại còn thêm hai anh nữa. Hai anh đã đành rồi lại còn cùng một lúc chơi cả hai lỗ của em.