Sung sướng với sự chăm sóc của mẹ kế

Tuy là bây giờ không còn ở cùng mẹ nữa đương nhiên là cũng không nhận được sự chăm sóc của bà ấy. Cũng may là bố đã chọn đúng đường khi mà đi thêm bước nữa, để có người đàn bà trong cái gia đình này. Dù là bây giờ là mẹ kế nhưng cô em vẫn rất đoan trang đã thế lại còn nhiệt tình. Không chỉ những công việc nội trợ thừng ngày mà ngay cả vấn đề sinh lý của hai bố con tôi cô ấy cũng đều thỏa mãn một cách rất tốt. Biết là có lỗi với bố nhưng làm sao bây giờ, bà mẹ kế này quá ngon mà bản thân lại chưa có con bướm nào bên cạnh, bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy!