Sục cặc cho anh trai hứng tình

Sục cặc cho anh trai hứng tình, em đang đi xuống dưới nhà thì em lại gặp ngay cảnh tưởng ông anh trai của mình đang ngồi thụ dâm ở trong phòng. Càng ngắm nhìn anh thì em lại càng nứng nên em đi ngay ra chỗ của anh rồi em cầm luôn lấy cặc của anh để em sục, thấy em làm vậy nên anh cũng cho ngay tay của mình xuống dưới lồn của em để anh móc ngoáy nó cho em. Anh càng móc thì nước lồn của em lại càng chảy ra nhiều. Nên anh mới cho mồm của anh xuống để bú liếm nó cho em. Lúc này em hứng quá rồi nên em đè ngược anh xuống rồi anh ngâm luôn lấy cặc của anh để em bú liếm nó cho anh.