Nữ nhân viên bảo hiểm dâng hiến lồn dâm cho khách

Có biết bao nhiêu chàng khách đã đặt lịch nhưng cô chẳng thể nào mà tới được. Công việc bán bảo hiểm của em này luôn có rất nhiều khách quan trọng thế nên cô rất quan trọng. Mặc dù có nhiều lịch khách hàng như vậy nhưng cô vẫn cần có một khoảng thời gian dành riêng cho mình. Cứ chú tâm vào công việc thì cơn nứng lồn của em để cho ai giải quyết bây giờ. Quyết định bỏ riêng ra một ngày để ở bên người anh khách cặc to này. Vì cứ mỗi khi cô ham muốn thì chỉ cần ở bên cạnh anh. Anh là người sẽ giải quyết hết mọi vấn đề về tình dục cô đang mắc phải.