Lên giường cùng anh thợ sửa điều hoà chim to

Làm thân gái sống một mình trong ngôi nhà rộng rãi nhưng trống trải.

Nhiều lúc nghĩ cũng vất vả vì nhiều việc trong gia đình xảy ra cô cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao.

Mùa hè thì cũng đã đến rồi mà cái điều hoà của cô lại hay bị hỏng. Chắc là sau một thời gian nghỉ ngời lâu rồi nên nó cũng không muốn làm việc nữa.

Lại phải nhờ đến anh thợ sửa điều hoà tới thôi. Rồi chỉ bằng một cuộc điện thoại lập tức anh tới ngay.

Ôi nhìn thấy anh cái mà sao bản thân thấy bối rối với vẻ đẹp trai của anh ấy quá.

Có thể nào nhờ anh sửa luôn cả cơ thể của cô luôn không.