Chúng ta là bạn thân người yêu tôi ông cũng địt được

Chúng ta là bạn thân người yêu tôi ông cũng địt được. Hai cậu bạn này rất thân nhau lại sống chung trong một ngôi nhà nữa. Chưa cái gì là họ không chia sẻ cho nhau, từ những thứ nhỏ nhất. Ngay cả người yêu cũng có thể chia sẻ cho nhau. Bởi cô người yêu này cũng chỉ như món hàng của hai anh chàng này thôi. Vào đêm hôm ấy, khi hai người đang làm tình thì cậu bạn thân đi vào. Thôi thì sắc mặt của nó lúc ấy cũng bấn lắm rồi chẳng nhẽ lại không cho. Anh lấy cái khính đã chuẩn bị từ trước đeo cho cô gái rồi từ từ để cho thằng bạn vào địt.