Chị đã có chồng nhưng em trai vẫn đòi địt chị

Chị đã có chồng nhưng em trai vẫn đòi địt chị

Chị đã có chồng nhưng em trai vẫn đòi địt chị